• Informatie omtrent afvaarttijden en tarieven bootovertocht: www.wpd.nl;

 • Voor taxivervoer kan contact worden opgenomen met:

  Cosi-Tax
  Telefoonnummer: 0519-543200
  Internet: www.cosi-tax.nl

  Taxi De Boer
  Telefoonnummer: 06-33350000
  Internet: www.taxiameland.nl

 • Mocht u tijdens uw verblijf fietsen willen huren, dan kunt u terecht bij:

  Nobel Rijwielverhuur
  Hoek Yme Duneweg / Oranjeweg
  9161 BZ  HOLLUM-AMELAND
  Telefoon: 0519-556510

  Tweewielerbedrijf Visser
  Oranjeweg 28
  9161 CC  HOLLUM-AMELAND
  Telefoon: 0519–554117

 • Vanaf 10:00 uur is het dorp afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Mocht u met de auto naar Hollum komen, volg dan de door de organisatie aangegeven route naar parkeerplaats Jan Jacobsweg. Maak hiervan gebruik en parkeer uw voertuig niet in en om het dorp. Zorg ervoor dat alle wegen goed toegankelijk blijven i.v.m. calamiteiten (zie voor parkeerplaats ook hier);

 • Bezoekers van het Muzikaal Bootwateren betreden het festival op eigen risico. Stichting Muzikaal Bootwateren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Stichting Muzikaal Bootwateren, van vrijwilligers, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op Muzikaal Bootwateren, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Muzikaal Bootwateren;

 • De demonstratie van de paardenreddingboot is op vrijdag om 18:00 uur, vertrek bij Reddingmuseum Abraham Fock aan de Oranjeweg in Hollum;

 • De gehele dag is er een EHBO-post aanwezig, bereikbaar op telefoonnummer 06-23007747. Meldpunt EHBO is Schoolstraat 20 in Hollum.