• Overnachting dient  door de deelnemende groepen zelf geregeld te worden. Voor suggesties klik hier;

 • Voor de overtocht van de boot kunnen speciale groepskaarten worden aangevraagd (minimaal 15 personen gelijktijdig door de kassa). Voor reservering en tarieven klik hier;

 • Busvertrek vanuit Hollum ca. 40 minuten voor iedere bootafvaart. Voor exacte afvaarttijden zie www.wpd.nl;

 • Voor taxivervoer kan contact worden opgenomen met:

  Cosi-Tax
  Telefoonnummer: 0519-543200
  Internet: www.cosi-tax.nl

  Taxi De Boer
  Telefoonnummer: 06-33350000
  Internet: www.taxiameland.nl

 • De eenmalige tegemoetkoming onkosten is € 20,00 per persoon met een maximum van € 300,00 per groep (dit geldt alleen voor muzikanten en koorleden en niet voor partners, fans en supporters. Bij de podia zullen de groepen op aantallen worden gecontroleerd);

 • Tegemoetkoming bootovertocht en busvervoer op het eiland worden niet meer afzonderlijk vergoed. Hiervoor hebben we de eenmalige onkostenvergoeding per groep naar boven bijgesteld. Dit betekent dat wij geen busmunten meer zullen verstrekken en dat de groepen zelf het vervoer dienen te regelen;

 • Bij aankomst op Ameland is het mogelijk om met taxi of bus naar je bestemming te gaan. In de bus kan met OV-chipkaart en ook met bankpas worden afgerekend. De ritprijs naar Hollum bedraagt €2,82. Het is ook mogelijk om per groep af te rekenen. Dit kan in de bus met de chauffeur worden geregeld;

 • Iedere groep verzorgt 2 optredens van 20 minuten en 2 optredens van 15 minuten;

 • Op ieder podium is een geluidsinstallatie aanwezig inclusief 1 solomicrofoon en 3 overheads. De mogelijkheid om instrumenten in te prikken is aanwezig. Overige materialen zoals krukken, stoelen, lessenaars etc. dienen door de groepen zelf te worden geregeld;

 • Om ca. 18:00 uur is de finale op podium 6, De Zwaan;

 • Iedere groep ontvangt 3 consumptiebonnen per muzikant/zanger(es);

 • Op zowel vrijdag als zaterdag kunnen door iedere groep consumptiemunten, onkostenvergoeding en programmaboekjes tijdens openingstijden worden afgehaald bij De Snuusterij, J.W. Burgerstraat 2 in Hollum;

 • ‘s Avonds wordt er door een aantal horecabedrijven een gezellige avond met live muziek georganiseerd;

 • De demonstratie van de paardenreddingboot is op vrijdag 16 juni om 18:00 uur, vertrek bij Reddingmuseum Abraham Fock aan de Oranjeweg in Hollum;

 • Informatie omtrent afvaarttijden en tarieven bootovertocht: www.wpd.nl;

 • De gehele dag is er een EHBO-post aanwezig, bereikbaar op telefoonnummer 06-23007747. Meldpunt EHBO is Schoolstraat 20 in Hollum;

 • Wanneer u voor uw overnachting nog linnenpakketten nodig bent, kunt u contact opnemen met:

  De Linnenkast
  Fabrieksweg 16
  9161 CG  HOLLUM-AMELAND
  Telefoonnummer: 0519-556569
  Internet: www.delinnenkast.nl

 • Voor het huren van een fiets kan contact worden opgenomen met:

  Nobel Rijwielverhuur
  Hoek Yme Duneweg/Oranjeweg
  9161 BZ  HOLLUM-AMELAND
  Telefoonnummer: 0519-556510
  Internet: www.fietsverhuur.nu

  Garage- en Tweewielerbedrijf Visser
  Oranjeweg 28
  9161 CC  HOLLUM-AMELAND
  Telefoonnummer: 0519-554117
  Internet: www.garage-visser.com

 • Deelnemers aan het Muzikaal Bootwateren betreden het festival op eigen risico. Stichting Muzikaal Bootwateren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Stichting Muzikaal Bootwateren, van vrijwilligers, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op Muzikaal Bootwateren, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Muzikaal Bootwateren.